Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

Οι βιβλιοθήκες επιτελούν πολιτιστικό έργο, αρκεί να είναι ανοιχτές σε κατάλληλες ώρες, φιλικές και προσβάσιμες, χωρίς να αναφέρω τα εντελώς αυτονόητα -αριθμό, είδος και ποιότητα των βιβλίων τους. Λόγω της ιδιότητάς μου, έχω επισκεφτεί πολλές βιβλιοθήκες -καλές ή πολύ καλές, ανάλογα με το πόσο πληρούν τα προαναφερθέντα και, βεβαίως, υπολογίζοντας και τις πολιτιστικές τους δραστηριότητες.
Υπάρχει όμως μία βιβλιοθήκη, η οποία δεν περιορίζεται απλώς στο να δέχεται και να υποδέχεται αναγνώστες με τον καλύτερο τρόπο. Η βιβλιοθήκη που ξέρω εγώ πηγαίνει η ίδια και τους βρίσκει! Όχι, δεν είναι μια κινητή βιβλιοθήκη. Είναι η βιβλιοθήκη "Καίτη Λασκαρίδου" στον Πειραιά, η οποία "διαφημίζει" την ύπαρξή της και τα ποικίλα εκπαιδευτικά της προγράμματα σε σχολεία στέλνοντάς τους την ψυχή της -την κα Καλή Κυπαρίσση- και φέρνει έτσι μαθητές στο χώρο της για να τους γνωρίσει πνευματικούς ανθρώπους και βιβλία. Μια άλλη καινοτόμα δραστηριότητα της βιβλιοθήκης "Καίτη Λασκαρίδου" ήταν να προσφέρει πέρυσι και φέτος αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα και στα παιδιά των πυρόπληκτων περιοχών της Πελοπονήσου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από αυτή τη μοναδική βιβλιοθήκη μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: www.klasklibrary.gr
Β.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: